Belgian Koi Show 2015, day 1

Belgian Koi Show 2015