Belgian Koi Show 2015, day 2

Belgian Koi Show 2015